fbpx

Kompenzácie v prípade meškania či zrušenia letu

V prípade výskytu problémov nesie zodpovednosť letecká spoločnosť, ktorá let prevádzkuje. Ak chceme začať riešiť kompenzáciu či sťažnosť, najprv si musíme zistiť cez akú leteckú spoločnosť sme leteli. Pozor, pretože ak si kúpite aj spiatočnú letenky v jednej rezervácii, hodnotí sa to ako dva lety. Let tam môže byť prevádzkovaný jednou leteckou spoločnosťou, let naspäť môže byť prevádzkovaný úplne inou leteckou spoločnosť. Pozorne si zistite akými leteckými spoločnosťami boli vaše lety vykonávané.

V prípade meškania letu máte nárok na pomoc či odškodnenie v závislosti od dĺžky meškania. Na odškodnenie máte nárok ak ste do požadovanej destinácii dorazili s najmenej 3 hodinovým omeškaním. Ak cestujete v rámci Európskej únie, na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. Právo na odškodnenie nevzniká v prípadoch meškania kvôli nepriaznivému počasiu, v období štrajku alebo keď nastane závažná neočakávaná technická príčina, nezlučiteľná s bezpečným letom, ktorej nemohol letecký dopravca predísť primeranými opatreniami.

Peňažná výška odškodnenia v súlade s Nariadením č. 261/2004:

250€

Pri vzdialenosti 1 500 km a menej

400€

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600€

Pri vzdialenosti viac ako 3 500 km

 

Keďže tieto normy vydala Európska únia, platia pre všetky spoločnosti, ktoré majú sídlo v EU. Napr. Ste na palube lietadla KLM ( sídlo v EU) z Nemecka do USA a nastane situácia, že v USA pristanete o tri hodiny neskôr, máte právo na odškodnenie!

Ak na let do vzdialenosti 1 500 km čakáte viac než 2 hodiny máte právo na poskytnutie občerstvenia, zabezpečenie dvoch bezplatných telefonických hovorov, e-maily alebo faxy, zabezpečení ubytovania v hoteli (ak si meškanie lietadla vynútilo pobyt cestujúceho na 1 alebo viac nocí).

Ak let mešká viac než 5 hodín alebo bol zrušený, máte právo požadovať celú sumu letenky alebo vám letecká spoločnosť môže ponúknuť  zmenu rezervácie na iný let za porovnateľných prepravných podmienok. Nárok na odškodnenie vzniká, ak vás o zrušení letu informovali menej ako 14 dní pred plánovaným termínom odletu. Letecká spoločnosť má povinnosť preukázať, či vám bola poskytnutá informácia o zrušení letu a kedy sa tak stalo.

Ak sa domnievate, že máte nárok na odškodnenie môžete podať sťažnosť. Leteckému prepravcovi treba zaslať formulár. Ak vám letecká spoločnosť neodpovie do 6 týždňov, nesúhlasíte s rozhodnutím alebo máte pocit, že boli porušené vaše práva obráťte sa na príslušný vnútroštátny orgán. Zoznam orgánov určených k uplatňovaniu Nariadenia č. 261/2004 je dostupný na stránke nájdete tu.

Odškodnenie

Budeme sa na Vás tešiť aj na našom INSTAGRAME a FACEBOOKU, kde Vás budeme aktuálne informovať o tých najvýhodnejších ponukách.

Copyright © ZLAVNENELETENKY.SK Všetky práva vyhradené.
Vytvorené od